Všeobecné obchodné podmienky

Ako cestovná agentúra riadime sa všeobecnými obchodnými podmienkami cestovných kancelárií, ktorých zájazdy predávame.